آدم های بسیار حساس و محیط کار

روزی می‌رسد که به ما ارج خواهند گذارد. باورم این است که سازمان‌ها بر سر آدم‌های بسیار حساس (HSP ها) رقابت خواهند کرد. نیازهایتان برآورده خواهد شد، چون ازنظر اقتصادی، خرد حکم می‌کند که چنین …

Office 1 fkc6n9

روزی می‌رسد که به ما ارج خواهند گذارد. باورم این است که سازمان‌ها بر سر آدم‌های بسیار حساس (HSP ها) رقابت خواهند کرد. نیازهایتان برآورده خواهد شد، چون ازنظر اقتصادی، خرد حکم می‌کند که چنین شود. البته مجبوریم به این منظور خوب تحصیل‌کرده و وارد عرصه رقابت شویم. در این میان آن عده‌ای از ما که به‌قدر کافی خوشبخت بوده‌ایم که رقابت کردن را بیاموزیم، قادر به استفاده از قدرت تأثیرگذاری خود برای بازآموزی دنیا، از طریق درخواست برای برخورد متفاوت (مثلاً کار در خانه، فضای کاری ساکت و آرام، ساعات کاری قابل‌قبول، ایام استراحت پس از سفر و غیره) متناسب با موهبت خاص خود خواهیم بود.

و تا زمانی که دنیای کار تغییر کند، مشکل کاری که شما به‌عنوان یک HSP انجام می‌دهید، مسائل محیط کاری‌تان را، چه بخواهید و چه نخواهید، باید شخصاً حل کنید. اولین تکلیفتان این است که کاملاً قدردان HSP بودن خود باشید. بعد باید به دیگران یاد دهید که قدردان حساسیتتان باشند.