از کجا یک همدل تاریک را بشناسیم؟

ابتدا همدل به نظر می‌رسند اما زیر این پوسته ظاهری فقط سیاهی ست. شاید کسانی را دیده باشید که خود را «همدل» می‌شمارند، تا بگویند که حساس و شهودی هستند و عواطف و انرژی دیگران …

WhatsApp Image 2022 03 30 at 9.24.39 AM

ابتدا همدل به نظر می‌رسند اما زیر این پوسته ظاهری فقط سیاهی ست.

شاید کسانی را دیده باشید که خود را «همدل» می‌شمارند، تا بگویند که حساس و شهودی هستند و عواطف و انرژی دیگران را می‌شناسند. ادعاهایی هم دارند مبنی بر اینکه قادرند کمک‌های روحی کنند و حس آدم‌ها را می‌گیرند. می‌خواهند و القا می‌کنند که آدم‌هایی یاور و شفادهنده هستند. اما چنین همدلی، همیشه با قصد و نیتی خوب انجام نمی‌شود. اخیراً واژه‌ای در روانشناسی عمومی مطرح گردیده، تحت عنوان «همدل تاریک».

کسی که همدل_تاریک است می‌تواند بفهمد که وضعیت روحی روانی دیگری در چه شرایطی است، اما ممکن است یکی دو رگه از شخصیت‌های «سه گانه تاریک»: ماکیاولی، ضداجتماعی، و خودشیفتگی را هم داشته باشد. کسی که شما را به دلیل همدلی و درک خود جذب می‌کند، اما از شما در راستای اهداف خود بهره برداری می‌کند.

گرچه این ویژگی هنوز در راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی (DSM) ثبت نگردیده اما شواهد زیادی دال بر صحت آن وجود دارد. برای شناخت بیشتر این گونه افراد چند شاخصه آورده‌ایم.

🔹 اجتماعی هستند و در سطح، آدم‌هایی مقبول به نظر می‌رسند. آدم‌های همدل_تاریک، نه تنها خجالتی نیستند، بلکه خیلی هم اجتماعی هستند. پژوهش مشخص کرده که بیشتر برون‌گرا هستند و مهارت‌های اجتماعی بالایی دارند و کاریزماتیک هستند. در حیطه بهزیستن، کسانی که همدل تاریک هستند، بهتر از «مثلث تاریک» (ماکیاولی، ضد اجتماعی و خودشیفتگی) هستند. از نظر اضطراب، رضایت اجتماعی و روابط نزدیک هم وضعیت بهتری دارند.

🔹 شوخ طبعی مخرب و وسوسه کننده

نگاه کنید ببینید به چه چیزهایی می‌خندند و درباره چه چیزهایی شوخی می‌کنند. بر اساس پژوهش همدلتاریک شوخی‌های مخرب و وسوسه انگیز می‌کند. «شوخی مخرب» بنا به این پژوهش می‌تواند این معنا را داشته باشد که بخندند به بهای آزار دادن دیگران. همدلتاریک وسوسه می‌کند تا طرف مقابل مجبور شود کاری که همدلتاریک می‌خواهد را انجام دهند وگرنه مورد تمسخر همدلتاریک قرار می‌گیرد.

🔹 خودشیفته و رقابت جو هستند

بر اساس پژوهش گرچه همدل تاریک به تمامی خودشیفته نیست، اما رگه و زمینه خودشیفتگی اعم از خودستایی، خود بزرگ بینی، تکبر و دستکاری و نیاز به تحسین و تمجید دارد (آهای اولین دوست دوران دانشگاه اینها وصف الحال توست. نیست؟)

همدل تاریک ممکن است مستقیم سرتان داد نزند (کمتر از مثلث تاریک پرخاشگرند) با این وجود، بسیار انتقام‌جو هستند.

با چنین کسانی سروکار دارید؟ خب حالا نام دیگری برایشان پیدا کرده آید.

سارا شافتی