ایشالا گربه است…

ضرب المثل ايشالا گربه است ( انشا الله گربه است ) در مورد افراط در خوش بيني گويند و نقل اين است كه شخصي سحر براي عبادت برخاست وقتي كه خواست پوستينش را بپوشد ديد …

ضرب المثل ايشالا گربه است ( انشا الله گربه است )
در مورد افراط در خوش بيني گويند و نقل اين است كه شخصي سحر براي عبادت برخاست وقتي كه خواست پوستينش را بپوشد ديد سگي كه در باران به داخل خانه پناه آورده است با موهاي خيس روي آن خوابيده است با عصا بر سر او زد سگ زوزه كشان فرار كرد و مرد خواست بدون پوستين به حياط برود ولي سرماي شديد مانع شد كمي تامل كرد برگشت و پوستين را به دوش انداخت و گفت اين سگ نبود انشا الله گربه بود! (منبع : پزشکی کازرون)

به نظر من که این ضرب المثل ارتباطی با خوش بینی افراطی ندارد . به انکار واقعیت مرتبط است . عجیب اینکه چند سایت دیگر ، شاید با کپی برداری از هم ، از همین واژه خوش بینی _افراطی استفاده کرده اند .
شخصا هروقت که می بینم کسی واقعیت را نفی می کند حال از سر ناآگاهی ، ترس ، نومیدی ، توهم … این ضرب المثل را به خاطر می آورم .
برای مثال

 • sو Xو yوzو… همگی میان سالگی یعنی سی_ سی و پنج سال را رد کرده اند و گمان می کنند که دختر ماه پیشانی یا سوار اسب سپیدی خواهد آمد که با ملاک های کمال طلبانه ایشان همخوان خواهد بود و …
 • یا m وnو p به این گمانند که بالاخره کار با درآمد عالی و زحمت کم خود را خواهند یافت ، و حواسشان به اینکه …
 • یا q و dو b درباره کاشت درخت و صرفه جویی در آب اعمال می کنند .
 • یا gو fو w نه خودشناسی می کنند و نه کتاب می خوانند ، نه …
  ناشناس باهوش ولی افسرده ، حشیش و ماری جوانا مصرف می کند و گمان می کند که اعتیاد نیست ، چون مثلا در فلان کشورها مصرف آنها آزاد است !
 • به فلانی که چند پسر بسیار تیزهوش دارد ، هشدار داده شد که تمامی فرزندانش گراس مصرف می کنند ، ابتدا انکار کرد با خنده از ته دل (ایشالا گربه ست) حالا خودش هم برای آنکه چهار صباح بیشتر عمر کند تریاک مصرف می کند .
 • بهمانی تریاک مصرف می کند و وقتی پرسیدم کسی از خانواده می داند یا نه ؟ گفت مامان بابام میدانند ولی زنم نه ، همگی گمان می کنند بی تفاوتی وی از سر مشغله فراوان است ، ایشالا گربه ست !
 • نود درصدشان در گردهمایی ها یکی دو پیک شاید هم بیشتر مشروب مصرف می کنند و وقتی از خطرناک بودن آن صحبت می شود ، متهم به فناتیک بودن می شوی . ای بابا ایشالا گربه ست !
  و موارد دیگر … که ایشالا همگی گربه است !

بله همگی سهل انگارند و ایشالا گربه است…

خودت را بشناس !