تردید

بسیاری از آدم ها به دنبال معنای زندگی می گردند . نمی دانند چگونه زندگی خود را سپری کنند که ارزشش را داشته باشد . شاید تو هم هنوز نمی دانی برای چه منظوری به …

بسیاری از آدم ها به دنبال معنای زندگی می گردند . نمی دانند چگونه زندگی خود را سپری کنند که ارزشش را داشته باشد . شاید تو هم هنوز نمی دانی برای چه منظوری به دنیا آمده ای ، و چه استعدادهایی داری . شاید هنوز ندای درون خود را نشنیده ای . بنابراین درنگ کن و در سکوت درون خویش ، به نجوای دلت گوش بسپار . بی تردید ندای دلت را خواهی شنید و هدف عمده زندگیت را خواهی یافت . آنگاه با همه وجودت در مسیر هدف عمده زندگیت باش . نه به خاطر منافع خودت ، بلکه به خاطر خدا . شاید یافتن هدف عمده زندگیت چندان آسان نباشد ، اما صبور باش . خدا هست . جای نگرانی نیست . بی تردید او به کمکت خواهد آمد . تا وقتی که اشتیاق یافتن هدف زندگی در توست ، زمان معنایی ندارد . تو نیز روزی راه خود را پیدا می کنی ، و آن را شورمندانه می پیمایی . تردیدی ندارم . تردیدی نداشته باش .