آیا فرزند شما یک کودک بسیار حساس (HSC) هست؟

برای پاسخ‌دهی به سؤالات از احساساتتان پیروی کنید. اگر دست‌کم تا حدی درباره‌ی فرزند شما مصداق دارد، پاسخ “درست” را انتخاب کنید و اگر چندان در مورد شما مصداق ندارد و یا کاملاً درست نیست، پاسخ “غلط” را انتخاب کنید. این خودارزیابی شامل ۲۳ پرسش است و میزان پیشرفت آزمون به‌صورت درصد نمایش داده می‌شود.