جذابیت

رنج بزرگ زندگیش این است که انتخاب نشده . زیبایی ظاهری ، ثروت و خانواده سرشناس را تنها ملاک های جذابیت و انتخاب شدن می داند ، و چون زیبا نیست ، پولدار نیست و …

رنج بزرگ زندگیش این است که انتخاب نشده . زیبایی ظاهری ، ثروت و خانواده سرشناس را تنها ملاک های جذابیت و انتخاب شدن می داند ، و چون زیبا نیست ، پولدار نیست و … پس برای همیشه از دور خارج شده است . از این رو ، روز به روز ، یکی از زیباترین خصایص درونی انسانی ، که همانا قوی بودن است ، را از دست می دهد و بالطبع آن اعتماد به نفس منبعث از خود_دوستداری را نیز نخواهد داشت ، همه اینها با هم ، بر عدم جذابیتش می افزاید .
چاره ؟
با تغییر دیدگاه از « من بد هستم » به « من خوب هستم » .
من خوبم ، حتی اگر هیچگاه ، هیچکس مرا انتخاب نکند .