علائم کناره گیری

هنگامی که صحبت کردن درباره ی شرایط با همسرتان دشوار می شود ، یعنی که ارتباط تان در موقعیت متزلزلی قرار گرفته است. گویی پا پس کشیده و کناره گیری می کنید .⭕️ فکر می …

D8B9D984D8A7D8A6D985 DAA9D986D8A7D8B1D987 DAAFDB8CD8B1DB8C2 jg7ryk

هنگامی که صحبت کردن درباره ی شرایط با همسرتان دشوار می شود ، یعنی که ارتباط تان در موقعیت متزلزلی قرار گرفته است. گویی پا پس کشیده و کناره گیری می کنید .
⭕️ فکر می کنید که مشکلات رابطه تان جدی تر از آن است که بشود کاری برایش کرد ، سعی می کنید هر راه حل شخصی که شده ، بیابید ، ولی اعتراض و مخالفت نکرده و اصولاً کاری نکنید که منجر به بیش برانگیختگی شود.
⭕️ خود را سازگار می کنید . سطح انتظارات خود را پائین می آورید . اما دروناً احساس عشق و پذیرش نمی کنید.
⭕️ شروع می کنید به داشتن زندگی موازی .
⭕️ احساس تنهایی می کنید ، و فقط به واسطه دلایلی چون باورهای مذهبی ، شرایط مادی ، یا بچه ها ادامه می دهید .
بهترین راه برای ممانعت از کناره گیری ، پیشگیری ست. به عنوان فردی hsp خیلی زود متوجه این علائم ( خشم ، آزردگی ، پوچی ، فاصله ، نگرانی ) شده ، می فهمید که همسرتان حرف شما را نمی فهمد . علاقه ای به لمس شدن و یا ابراز علاقه جسمانی ندارید .
برای غلبه بر پاپس کشیدن و کناره گیری ، هردو شما باید بپذیرید که معضل مهمی به وجود آمده و می بایست با هم برای تغییر وضعیت تلاش کنید .
✅تغییر ، ضرورت مییابد.