علایم بیش برانگیختگی

شما آدم های بسیار حساس hsp خیلی خوب می دانید که بیش برانگیختگی چیست ، ولی بد نیست با علایم بیش برانگیختگی که گاتمن نویسنده کتاب «چرا ازدواج موفق یا ناکام می شود» مشخص کرده …

article images 0 2 swgoo0

شما آدم های بسیار حساس hsp خیلی خوب می دانید که بیش برانگیختگی چیست ، ولی بد نیست با علایم بیش برانگیختگی که گاتمن نویسنده کتاب «چرا ازدواج موفق یا ناکام می شود» مشخص کرده ، آشنا شده و ببینید چند مورد از آن ها را به هنگام نزاع در خود سراغ دارید :
⭕️ نبض بین ۹۵ تا ۱۰۰ در هر دقیقه .
⭕️ چشم ها بسته می شوند ، یا پلک می پرد .
⭕️ بازوها به هم گره می خورند.
⭕️ پشت را به همسر می کنند.
⭕️ با مو ، یا خودکار یا دستمال کاغذی بازی می کنند.
⭕️ صورت خود را با دست می پوشانند.
⭕️ عضلات صورت غیرقابل کنترل می شوند.
⭕️ غبغب منقبض می شود.
⭕️ عضلات بزرگ تحت فشارند .
⭕️ صدا بلند می شود و نفس گیری کم عمق می شود.
⭕️ جملات نیمه تمام می ماند ، یا مدام تکرار می شوند ، زبان به حرکت در نمی آید .
⭕️ شاید دچار لکنت شوند.
⭕️ شاید آه بکشند. آن هم زیاد.