داده‌ها، مستندات و مقالات

در این قسمت تلاش می‌کنیم، اطلاعات مفید، مقالات علمی و گقتگوهای داغِ مجامع علمی و پژوهشی به‌روز در دنیا، اخبار مرتبط با افراد بسیارحساس و هرآنچه بتواند همراهِ HSPها برای برخورداری از آگاهی در راستای زندگی باکیفیت‌ بهتر و سرشار از بهروزی باشد، را ارائه کنیم.

آدم بسیارحساس

در این بخش به‌صورت ویژه، مقالاتی با موضوعِ آدم‌های بسیارحساس (HSP) را ارائه‌ می‌دهیم و تلاش می‌کنیم تا از تمامِ جنبه‌های این موضوع صحبت کنیم، از عشق و آدم‌های بسیار حساس تا کار و آدم‌های بسیار حساس و بسیاری موضوعاتِ دیگر.

کودک بسیارحساس

اگر والدینِ کودکِ بسیارحساس هستید، این بخش از مقالات برای شما جذاب خواهد بود. در این بخش مقالاتی را خواهید دید که شما را با ویژگی‌های کودک‌تان آشنا خواهد کرد و در شناخت و تربیت او، شما را یاری خواهد کرد.

آدم‌ جویای حس

آدم‌های جویای حس (HSS) ها و ویژگی‌هایشان را در مقالات این بخش پیدا خواهید کرد. تعدادی از افراد جویای حس، هم‌زمان بسیارحساس (HSP) هم هستند، تلاش می‌کنیم تا به آن‌ها کمک کنیم درک بهتری از خود و خصوصیات خود داشته باشند.

سایر مطالب

در این قسمت از حوزه‌های مختلف روان‌شناسی سخن خواهیم گفت و مقالاتی را ارائه می‌کنیم که نگاهی کل‌نگرایانه‌تر دارد تا سطح آگاهی را بالاتر ببریم.