همدل‎ ‎تاریک ‏darkempath‏ ‏

همدل تاریک darkempath چه نوع شخصیتی است؟ پژوهشگران مشخص کرده‌اند که آدم‌ها زمانی همدل_تاریک محسوب می‌شوند که ویژگی همدلی شناختی و/یا همدلی مؤثر را دارند  و ضمناً ویژگی‌های سه گانه تاریک (ماکیاولی بودن، ضداجتماعی بودن …

همدل تاریک darkempath چه نوع شخصیتی است؟

پژوهشگران مشخص کرده‌اند که آدم‌ها زمانی همدل_تاریک محسوب می‌شوند که ویژگی همدلی شناختی و/یا همدلی مؤثر را دارند  و ضمناً ویژگی‌های سه گانه تاریک (ماکیاولی بودن، ضداجتماعی بودن و خودشیفتگی) را دارند.

 

آیا یک همدل می‌تواند همدل تاریک شود؟

پژوهشی که در نشریه شخصیت و تفاوت‌های شخصیتی به چاپ رسیده، نشان داده که گروهی از آدم‌ها با ویژگی‌های تاریک (جامعه ستیزان، خودشیفته‌ها و ماکیاولی ها) هستند که توانایی‌های همدلانه هم دارند. پژوهشگران نامشان را همدل‌های_تاریک (darkempath) گذاشته‌اند. بر اساس این پژوهش این افراد بسیار خطرناک هستند.

 

اگر من آدم همدل تاریک باشم چه؟

همدل_تاریک کسی نیست که از نظر جسمانی به شما آسیب برساند. اما در زمینه عاطفی آسیب زیادی می‌رساند. این افراد اهل دستکاری manipulation هستند. می‌توانند عواطف طرف مقابل را بشناسند و از عواطفتان سواستفاده کنند. این افراد می‌توانند ارتباط خوبی با دیگران پیدا کنند و همین‌ها باعث می‌شود بتوانند خطرناک باشند.

 

چه چیزی باعث می‌شود یک همدل_تاریک وجود بیاید؟

خودشیفتگی (و یا ماکیاولی بودن و یا ضداجتماعی بودن ‌) باعث به وجود آمدن شخصیت همدلتاریک می‌شود. و ضمناً حس بزرگ منشی، محق بودن و الویت داشتن دارند. و ضمناً همدل هم هستند، ترکیب این شخصیت‌ها همدلتاریک ایجاد می‌کند.