چند دانستنی که از شما انسان قوی تری می سازد

١. کمال طلبی و مقید بودن به استانداردهای غیرواقع‌بینانه تولید ترس می‌کند.   ٢. نمی‌توانیم گذشته را کنترل کنیم . وقت خود را صرف ناراحتی برای اتفاقاتی که در گذشته رخ داده نکنید.   ٣. …

١. کمال طلبی و مقید بودن به استانداردهای غیرواقع‌بینانه تولید ترس می‌کند.

 

٢. نمی‌توانیم گذشته را کنترل کنیم . وقت خود را صرف ناراحتی برای اتفاقاتی که در گذشته رخ داده نکنید.

 

٣. واژه‌ها قدرت مخوفی دارند. بی‌رحمی در زندگی دیگران زخم ایجاد می‌کند. از قدرت کلام خود برای تشویق دیگران استفاده کنید.

 

۴.شکست مستقیماً وارد جسم ما می‌شود، در حالی که موفقیت وارد سر ما می‌شود. شخصیت ما به بالا و پایین شدن هایمان مرتبط است. وقتی در اوج هستید فروتن باشید و وقتی در شرایط بد هستید، امیدتان را از دست ندهید.

 

۵. فرضیات ما درباره شادی، باعث ناشادی ما می‌شود. دست از توقعات برداریم و زندگی را همان گونه که هست بپذیریم.

 

۶.فقط به وسایل ارتباط جمعی وابسته نبوده، آدم‌ها را از نزدیک ببینید. خود را پشت دیوار مخفی نکنید. به داستان آدم‌ها رودررو گوش کنید.

 

٧.ما خود را با ایده‌هایمان قضاوت می‌کنیم و دیگران را با اعمالشان. نکنید. کاری کنید که دیگران مشتاق دیدارتان باشند.

 

٨.متأسفانه آنچه می‌دهیم را به ما نمی‌دهند. همیشه انتظار پس دادن نداشته باشید. هرکسی قلب بخشنده ندارد.

 

مینو پرنیانی