چند شیوه آموزش سواد عاطفی-هیجانی به کودکان

سواد عاطفی یعنی توانایی شناخت، نامیدن، و درک عواطف هیجانات گوناگون. سواد عاطفی هیجانی یکی از اساسی‌ترین روش‌های ایجاد ساختار سلامت ذهنی و عاطفی در کودکان است. چند روش برایتان گردآورده‌ام تا کودکانتان را باسواد …

literate parent

سواد عاطفی یعنی توانایی شناخت، نامیدن، و درک عواطف هیجانات گوناگون. سواد عاطفی هیجانی یکی از اساسی‌ترین روش‌های ایجاد ساختار سلامت ذهنی و عاطفی در کودکان است. چند روش برایتان گردآورده‌ام تا کودکانتان را باسواد عاطفی_هیجانی بار آورید.

۱. هر وقت  عاطفه‌ای دیده شد، نام عاطفه را مشخص کنید. مثلاً “ناراحت”. “من ناراحت شدم که x داد زد. یا “ترس”. ” تو ترسیدی دعوا کند؟ …..”

۲. کتاب‌هایی بخوانید که آدم‌ها یا حیوانات یا موجودات آن عواطف مختلفی را تجربه می‌کنند. مثلاً…. با… مهربان است و بازی می‌کند”. عاطفه مهربانی و همدلی را یادش دهید. یا “سگ به صاحبش وفادار است و او را دوست دارد از او در مقابل دزدها حمایت می‌کند. …” و درباره این عواطف_هیجانات با کودک صحبت کنید.

۳. درباره عواطف شفاف صحبت کنید. ” می دانم که تو همیشه با من صحبت می‌کنی. از من نمی‌ترسی. و  هر احساسی داری میتونی به من بگی.” یا ” نگرانم، واسه همین میخوام برم قدم بزنم. ”

۴. در حل تعارضات از همدلی استفاده کنید. ” وقتی با خواهرت دعوا می‌کنی، او ناراحت میشه. تو این دنیا فقط شما دوتا خواهر بردارید. با هم مهربان باشید. ” یا ” اینکه به دوستت هم شکلات دادی و او هم خوشحال شد، خیلی خوبه. تو آدم بخشنده‌ای هستی.”

۵. از چک لیست عواطف استفاده کنید،” امروز چه حسی داری؟”

۶. کودکان را در حل مسئله عاطفی مشارکت دهید. “وقتی من این همه خسته میشم که باید تنهایی همه کارها را بکنم، ممکنه مریض بشم. به نظرت چه کار کنیم که هم من خسته و مریض نشم، هم شما ناراحت نشید؟ ”

شما چقدر سواد عاطفی دارید؟ اصلاً عواطف خود را می‌شناسید؟ یا وقتی عصبانی هستید، گریه می‌کنید. یا هنگامی که غمگین هستید، می‌خندید. یا….

نویسنده:  مینو پرنیانی