کهن الگوی مام زمین ‏‎ (mother earth)‎

کهن الگوی مام زمین دست به کار باروری و فراوانی در سیاره کره زمین است. او قادر به اعطای راحتی معنوی و جسمانی و حمایت از کسانی ست که از او کمک می‌خواهند. توجه وی …

کهن الگوی مام زمین دست به کار باروری و فراوانی در سیاره کره زمین است. او قادر به اعطای راحتی معنوی و جسمانی و حمایت از کسانی ست که از او کمک می‌خواهند. توجه وی بر شفادهی و مراقبت از کسانی ست که گرداگردش هستند. او نماد زنانگی ست. هم از جهت عملی و هم هدایایی که زنان می‌توانند به دنیا اهدا کنند. دهندگی زنانه می‌تواند روشی برای زندگی نیز باشد. او دیگران را به داشتن ارتباط مثبت با جسم خود، طبیعت و دیگر اطرافیان تشویق می‌کند. با این استدلال که با انجام این کارها انرژی مثبت به خودشان بازخواهد گشت.

تجلی کهن الگوی مام زمین در یک انسان، او را شخصیتی هیپی وار می‌کند. لباس‌هایی ساده با الیاف طبیعی بر تن دارد و تلاش می‌کند از وسایل طبیعی مثل سنگ و چوب استفاده کند.

 

خصوصیات و ویژگی‌های مام زمین

کهن الگوی مام زمین ویژگی‌های مثبت زیادی دارد و به انسان‌های کره زمین کمک زیادی می‌کند. ویژگی‌های مادری کردن و پرورش دادن گایا باعث می‌شود زنانی که چنین کهن الگویی دارند، برای اطرافیان خود که دچار مشکل شده‌اند، منابعی غنی از کمک، یاوری و حمایت فراهم آورند. چنین اشخاصی خردمندند، هم مهربان‌اند و هم باهوش. خرد مام زمین تلفیقی ست از تجاربی که در زندگی کسب کرده‌اند به‌اضافه حس شهودی که دارند، در نتیجه برای بسیاری از موقعیت‌های زندگی کارآمد است. بهترین گزینه برای مشاور شدن هستند. حس معنویت درونی دارند. به یک نقطه از دنیا محدود نمی‌شوند. خردی جهان شمول دارند. تفکر و عمل بارور دارند، البته با چاشنی ویژگی‌های جادویی.

کیفیت “بودن” خاص کهن الگوی مام زمین است. تمرکز وی  صرفاً به نتیجه کاری که می‌کند مبتنی نیست، بلکه بر فرایند کار متمرکز است.

بر این باور است که هدف اصلی زندگی امری فراتر از کسب اقتدار و یا موفق شدن است و می‌توان از طریق ارتباط صمیمانه با جسم، روح و روان خود، دیگران و طبیعت به آن دست یافت.

مام زمین خواهان زندگی در اینجا و اکنون است. نه از آینده می‌ترسد و نه در رابطه با گذشته و خطاهایی که مرتکب شده احساس گناه دارد.

اگر اضطرابی در جسم باشد، به آن گوش فراداده، بعد برای برطرف کردنش راهی می‌یابد. در نتیجه زندگی سالم‌تری دارد.

تجلی کهن الگوی مام زمین را می‌توان در جادوگر خوب سرزمین شمالی از oz و فیلمی که از روی آن ساخته‌شده دید. جادوگر خوب شخصیتی مهربان و باشخصیت است که مادرانه به دروتی کمک می‌کند تا در سفر قهرمانی خود از امرلند به خانه موفق شود.