یکنواختی

هیچکدام از مباحث مطرح شده درباره ی یکنواختی صرفا حدس و گمان نیست. حدود ده سال پیش من و آرت پژوهشی در باب عدم رضایتمندی در ارتباط انجام دادیم . از زوج های ازدواج کرده …

DB8CDAA9D986D988D8A7D8AED986DB8C ptguzw

هیچکدام از مباحث مطرح شده درباره ی یکنواختی صرفا حدس و گمان نیست. حدود ده سال پیش من و آرت پژوهشی در باب عدم رضایتمندی در ارتباط انجام دادیم . از زوج های ازدواج کرده خواستیم تا فهرستی از فعالیت های مورد علاقه خود را مشخص کنند.
بعد ، یک سوم از ایشان به طور تصادفی قرار شد که هر هفته به مدت یک ساعت و نیم تا ده هفته گرد هم آیی داشته باشند . از یک سوم دیگر ، که آنها هم به طور تصادفی انتخاب شده بودند ، خواسته شد تا هفته ای یکبار به مدت یک ساعت و نیم ، کار و فعالیت مورد علاقه خود را انجام دهند . گروه سوم هیچ کار خاصی نکرده و کما فی السابق باشند .
در انتهای ده هفته ، آشکارا مشخص شد کسانی که فعالیت‌های هیجان انگیز انجام داده بودند ، احساس رضایتمندی بیشتری در زندگی خود داشتند .
کسانی که تا ده هفته گردهم‌آیی داشتند و کسانی که هیچ گونه فعالیت هیجان انگیزی نداشتند ، نسبت به آغاز آزمون تفاوت احساس رضایتمندی نداشتند .
✅ به همین سادگی ، اگر با هم کار و فعالیت هیجان برانگیزی نکنید ، احساس رضایتمندی تان بیشتر نخواهد شد.