بیماری‌های روان تنی

علائم بیماری های روان تنی می تواند نشأت گرفته از حضور کهن الگویی سلطه جو باشد . مثلا زن مستقلی که ویژگی های آتنایی دارد ، و هرگز درخواست کمک نمی کند ، و به …

علائم بیماری های روان تنی می تواند نشأت گرفته از حضور کهن الگویی سلطه جو باشد . مثلا زن مستقلی که ویژگی های آتنایی دارد ، و هرگز درخواست کمک نمی کند ، و به نظر می رسد که هیچ وقت به کسی نیاز ندارد ، ممکن است دچار بیماری های تنگی نفس و زخم معده شود . این ها تنها مواردی ست که من (ایگو) وی اجازه می دهد تا پرسفون وی مورد مراقبت و پرستاری قرار بگیرد .
زنی هم که مانند کهن الگوی مادر زمین ، ایثارگر است ، ممکن است دچار بیماری فشار خون شود ، فشار وی گاه در حد طبیعی ست و گاه به شدت افزایش می یابد . مخصوصا زمان هایی که از خود بی خود می شود . شاید هم از آنجایی که به قدر کافی آرتمیس ندارد که به نیازها و حق تقدم های خود فکر کند ، از اینکه دائم باید خواسته های دیگران را در اولویت قرار دهد ، خسته و خشمگین است.