فعالیت

فعالیت به گفته برن ، روشی عادی ، مناسب ، راحت و مفید برای ساخت وقت است که طی آن کار مثبتی در امر پرداختن به واقعیت های خارجی انجام داده می شود . فعالیت …

فعالیت به گفته برن ، روشی عادی ، مناسب ، راحت و مفید برای ساخت وقت است که طی آن کار مثبتی در امر پرداختن به واقعیت های خارجی انجام داده می شود . فعالیت عادی شامل رفتن سرکار ، شستن ظرف ها ، ساختن خانه ، نوشتن کتاب ، پارو کردن برف یا حاضر کردن درس است. این فعالیت ها از آنجایی که خلاق و تولیدی اند ممکن است برای شخص رضایت بخش باشند چه در حال حاضر ، و چه از این نظر که می توانند پایه و اساس شغل خوبی در آینده باشند ( همانطور که کودک نوازشی برای کار خوب نصیبش می شد ) . اما در حین فعالیت های کاری ، شخص لازم نیست با کسی صمیمیت داشته باشد . ممکن است داشته باشد ، اما اجباری نیست . بعضی اشخاص در واقع از کار برای سرپوش گریز از صمیمیت استفاده می کنند . اشخاصی هم ممکن است شبها به جای آنکه زودتر به خانه بروند ، به جای جلب دوستان و خانواده ساعت ها دنبال کار بمانند و پول دربیاورند . فعالیت ها هم مانند کناره گیری ها و مراسم ، ممکن است ما را از هم جدا کنند.