نشانه‌های خودشیفته بودن پدربزرگ و یا مادربزرگ کدامند؟ و چه کاری از دست شما بر می‌آید؟

فکر می‌کنید فرزندتان پدربزرگ یا مادربزرگی خودشیفته دارد؟ ببینیم نظر متخصصان در اینباره چیست. پژوهش‌ها حاکی از آن است که پدربزرگ‌ها و مادربزرگ‌ها الگوهای موثری … بیشتر بخوانید

sensitivity research

آدم بسیار حساس, راهنمای آدم بسیار حساس در برخورد با افراد سمی

مشکل از من است؟ ۶ نشانه آدمی که ویژگی‌های سمی دارد.

شناخت نشانگان رفتارهای سمی مانند اغواگری (دستکاری) و نپذیرفتن مسولیت کمکتان می‌کند تا راههای سالم بهبود روابط با دیگران و خودتان را پیدا کنید. آیا … بیشتر بخوانید

pexels alexander suhorucov 6457537 scaled 1

آدم بسیار حساس, راهنمای آدم بسیار حساس در برخورد با افراد سمی, ویژه

آدم‌های درونگرا و ‏HSP‏ ها چگونه با آدم‌های سمی برخورد کنند؟

برای آدم‌های بسیار حساس و درونگرایان بهترین ردیاب آدم‌های سمی، واکنش جسمانی و عاطفی ست که نسبت به ایشان دارید. وقتی عبارت «آدم سمی» را … بیشتر بخوانید

راهنمای آدم بسیار حساس در برخورد با افراد سمی, ویژه

دو ویژگی که می‌تواند تقریباً آدم‌های بسیار حساس را در مقابل خودشیفته‌ها ایمن کند‏

شاید خودشیفته‌ها عمدی در جذب آدم‌های بسیار حساس نداشته باشند ولی ممکن است hsp ها را ساده‌تر در دام بیاندازند. همه این داستان را شنیده‌ایم. … بیشتر بخوانید