کودک بسیار حساس, ویژه

چگونه به کودکی که بسیار حساس است، یاد دهیم که حدومرزهای سالم داشته باشد و برای همه عمر زندگیش ‏تغییر کند‎.‎

آموزش در نظرگیری حدومرز به فرزندتان امری حیاتی ست. به این ترتیب از کودکانی وابسته به بزرگسالی مستقل بدل می‌شوند. آیا در خانواده‌ای بزرگ شدید … بیشتر بخوانید