کودک بسیار حساس, ویژه

چگونه به کودکی که بسیار حساس است، یاد دهیم که حدومرزهای سالم داشته باشد و برای همه عمر زندگیش ‏تغییر کند‎.‎

آموزش در نظرگیری حدومرز به فرزندتان امری حیاتی ست. به این ترتیب از کودکانی وابسته به بزرگسالی مستقل بدل می‌شوند. آیا در خانواده‌ای بزرگ شدید … بیشتر بخوانید

HSP girl

آدم بسیار حساس, کودک بسیار حساس, ویژه

چه اتفاقی می افتد زمانی که عواطف یک فرد بسیار حساس در حین رشد نادیده گرفته می‌شود؟

بی توجهی عاطفی می‌تواند به اندازه سوء استفاده‌ای که از کودک می‌شود بر کودک تأثیر بگذارد، حتی اگر به اندازه سوء استفاده حائز اهمیت یا … بیشتر بخوانید