toxic grandparents

راهنمای آدم بسیار حساس در برخورد با افراد سمی

نشانه‌های خودشیفته بودن پدربزرگ و یا مادربزرگ کدامند؟ و چه کاری از دست شما بر می‌آید؟

فکر می‌کنید فرزندتان پدربزرگ یا مادربزرگی خودشیفته دارد؟ ببینیم نظر متخصصان در اینباره چیست. پژوهش‌ها حاکی از آن است که پدربزرگ‌ها و مادربزرگ‌ها الگوهای موثری … بیشتر بخوانید

Forgive without forgetting

آدم بسیار حساس

چند روش برای بخشیدن کسانی که آزارتان داده‌اند، و چرا این کار، زندگی‌تان را دگرگون می‌کند

آسیب می‌رسانند، متأسف نیستند، ولی اگر خشمتان بیش از آنچه آنان آزارتان داده‌اند، آزارتان بدهد چه؟ چند سال پیش از دست همه کسانی که مرا … بیشتر بخوانید