toxic grandparents

راهنمای آدم بسیار حساس در برخورد با افراد سمی

نشانه‌های خودشیفته بودن پدربزرگ و یا مادربزرگ کدامند؟ و چه کاری از دست شما بر می‌آید؟

فکر می‌کنید فرزندتان پدربزرگ یا مادربزرگی خودشیفته دارد؟ ببینیم نظر متخصصان در اینباره چیست. پژوهش‌ها حاکی از آن است که پدربزرگ‌ها و مادربزرگ‌ها الگوهای موثری … بیشتر بخوانید